Yoga som livsstil - de 8 love

 

Yoga er en måde at leve på, en livsstil og en måde at anskue verden på.

 

Ønker man at ændre den verden man lever i, skal man starte med sig selv og man vil opdage, at så forandrer verden sig derefter.

 

Kroppen bliver stærkere, mere smidig og man får et større velvære, desuden får man mere ro og fred på det psykiske plan.

 

Stress og angst bliver holdt effektivt nede ved gentagen praktisering, da yoga beroliger sindet.

Yoga forbinder krop og psyke, så man opnår en større harmoni.

 

Ved at øve sig i nogle få enkle teknikker kan det blive muligt at ændre sin væremåde og holdning, så man opnår større ro, tilfredshed og glæde.

  • Prøv at leve i nuet, være nærværende i alt der sker lige nu, ikke ærgre sig over det der er sket eller bekymre sig over hvad der vil ske.
  • Lade være med at dømme andre, ikke tage sig af hvordan de ser ud, hvad de gør forkert eller andet der ikke har direkte med dig at gøre. Men vær heller ikke for hård i din dom af dig selv.
  • Prøv altid at sige sandheden, den kan siges på mange måder, vær altid flink – eller man kan være stille.
  • Giv ikke andre lov til at træde dig for nær og bestemme over dig.

 

Husk at hvad du giver ud - godt og skidt - får du 10 gange tilbage

 

De 8 sider af yogaen:

 

 

Yama

Udøve ikke-vold

Tale sandfærdigt

Udvise passende seksuel kontrol

Være ærlig

Være gavmild

Niyama Renhed

Tilfredshed

Disciplin

Spirituel udforskning

Overgivelse til det guddommelige

Asana De fysiske øvelser
Pranayama Kontrollere energierne ved hjælp af åndedrættet
Pratyahara Vende sig indad og fjerne opmærksomheden fra den ydre verden
Dharana Koncentration
Dhyana Meditation
Samadhi Sammensmeltning med den universelle bevidsthed

 

- din instruktør i yoga og meditation, Odense